นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เริ่มมามีบทบาทต่อ กีฬาชนวัว

กีฬาชนวัว

ตอนนี้ต้องยอมรับว่า กีฬาชนวัว ในปัจจุบันนั้น พัฒนาไปไกลกว่าที่หลายๆคนเข้าใจ วัวชน ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว