ทีเด็ดวัวชน
ทีเด็ดวัวชน
ทีเด็ดวัวชน

เว็บไซต์ข่าววัวชนอันดับ1 ติดตามข้อมูลอัพเดทได้ที่นี่

ศูนย์วิจัย วัวชนแดนใต้ ร่วมกับธนาคารพันธุกรรม เก็บรักษาตัวอ่อนโค

วัวชนแดนใต้

ในจังหวัดตรัง มี 5 องค์กรที่ร่วมกันเก็บตัวอ่อนโคพื้นเมือง หรือวัวชน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ภาคใต้ เพื่อรักษาพันธุกรรมที่ดี โดยเก็บไว้ใน ธนาคารพันธุกรรม (Gene bank) หลังจากที่ปรากฏว่าวัวพื้นเมืองพันธุ์แท้มีการลดลง เพื่อป้องกันไม่ให้พันธุกรรม วัวชนแดนใต้ ที่มีคุณค่าสูญหายไป

ธนาคารพันธุกรรม วัวชนแดนใต้ ร่วมกันเก็บตัวอ่อนโคพื้นเมืองพันธุ์แท้

กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี จากภาคเอกชนมาผสมพันธุ์ แล้วย้ายเก็บตัวอ่อนเพื่อรักษาพันธุกรรมที่ดีในธนาคารพันธุกรรม วัวชนแดนใต้ โดยการผสมเทียมจะได้ลูกผสมระหว่างแม่กับพ่อ และทีมสัตวแพทย์จะเก็บตัวอย่างเลือดของแม่โคไปตรวจสอบเพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่มีคุณสมบัติดี นอกจากนี้ การย้ายฝากตัวอ่อนจะทำให้แม่ได้ตัวอ่อนหลายตัว หรือได้ลูกวัวชนหลายตัวในแต่ละครั้ง ตั้งท้องแม่จะได้หลายตัวอ่อนพร้อมกัน

นอกจากนี้ การนำน้ำเชื้อมาใช้ในการผสมเทียมจะทำให้ได้ลูกเพียง 1 ตัวเท่านั้น และต้องเสียค่าน้ำเชื้อ 10,000 บาทต่อหลอด ที่มีราคาสูงเพราะความยากลำบากในการหาพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง โดยนอกจากนี้ยังสามารถนำน้ำเชื้อไปให้เกษตรกรที่สนใจเพื่อขยายพันธุ์ได้ด้วย โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของกรมปศุสัตว์ในการอนุรักษ์สัตว์พันธุ์โคพื้นเมืองที่มีจำนวนลดลง และผลิตพันธุกรรมที่ดีเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่

นอกจากการรักษาพันธุกรรมที่ดี เพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของวัวชนที่มีเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ สามารถนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ได้ต่อไป

 

เเหล่งที่มา : https://mgronline.com

อ่านเพิ่มเติม : ข่าววัวชน

รองรับทรูวอลเลต